Integritetspolicy

Här nedan följer information om din integritet och hur bk-ornen.se lagrar dina uppgifter

GDPR dataskyddsförordningen (nya regler från den 25 maj 2018)
I enlighet med de nya EU-reglerna från ovan satt datum, måste du ge ditt samtycke när du
använder formulär på örnens webbsida att du god tar att vi lagrar och bearbetar dina
uppgifter.

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur bk-ornen.se samlar in, använder och lagrar
samt skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

När du använder någon av formulären, på webbsidan så måste du ge ditt samtycke
till att vi hanterar och bearbetar din uppgifter, det inkluderar;

  • Namn
  • E-post
  • Annan info du anger i meddelanderutan

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna kontakta dig bk-ornen.se kommer
inte samla in mer information än som behövs för kontakt med dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Kontakt via formulär raderas så snart vi har bearbetat dina uppgifter.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras ut av styrelsen utsedda personer i Bowlingklubben Örnen,
ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert
enlighet med gällande lagstiftning.

Kommentarer på webbsidan

Du varmt välkommen att kommentera artiklarna på vår webbplats, vi använder oss ut av
ett tredje-parts tillägg som är kopplat till din social profil på Facebook. Din uppgifter lagras
och hanteras av Facebook.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt
den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från
tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion
med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse
Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få
din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till att bli bortglömd och raderad
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att jag behandlar
dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina
rättigheter så kan du kontakta dataskyddsombudet.

[wordpress_gdpr_privacy_policy_accept]

Senast uppdaterad: 2018-07-22
Webbansvarig